Zamykamy kolejny etap przebudowy drogi – ul. Jana Kochanowskiego w Szczańcu. Po zdobyciu środków przez gm. Szczaniec i zawarciu porozumienia ze Starostą informujemy, że kończymy kolejny etap zmierzający już wielkimi krokami do wejścia na teren budowy. Otóż, została opracowana dokumentacja budowlana, którą oddajemy Państwu do wglądu. Ewentualne spostrzeżenia, propozycje i uwagi można składać na piśmie w UG do 4 marca 2024r. 

Wersja papierowa do wglądu w UG (biuro podawcze przy wejściu) od piątku 23 lutego do piątku 1 marca.