Gmina Szczaniec położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Administracyjnie należy  do powiatu świebodzińskiego, stanowiąc jego wschodni fragment i graniczy z następującymi gminami:

 • od  strony   wschodniej  z  gminą   Zbąszynek  (powiat  świebodziński)
 • od strony południowej z gminami Babimost i Sulechów (powiat zielonogórski)
 • od  strony  zachodniej  z  gminą   Świebodzin  (powiat  świebodziński)
 • od  strony   północnej  z  gminą   Trzciel (powiat  międzyrzecki)

Odległość siedziby gminy  –  wsi Szczaniec do sąsiednich miejscowości wynosi:

 • Świebodzin – ok. 10 km, przez Myszęcin – 12 km.
 • Zielona Góra – 45 km
 • Świecko (przejście graniczne z Niemcami) – ok. 80 km
 • Sulechów – ok. 25 km
 • Babimost – ok. 24 km
 • lotnisko Babimost – ok. 27 km
 • Zbąszynek –  ok. 21 km
 • Międzyrzecz – ok.35 km

Gmina położona jest na Pojezierzu Lubuskim, w obrębie dwu jednostek morfologicznych:

 • Obniżenia Obry Leniwej (Gniłej), część wschodnia
 • Wzgórz Osieńsko – Sulechowskich, część zachodnia

Przez teren gminy (na osi wschód – zachód) oraz przez wieś Szczaniec przebiega linia kolejowa o znaczeniu magistralnym Warszawa – Poznań – Rzepin – Frankfurt n / Odrą – Berlin. W odniesieniu do gminy linia ta ma charakter tranzytowy.

Bardzo ważne znaczenie w obsłudze komunikacyjnej gminy posiada droga krajowa nr 2 (E 30) Warszawa – Poznań – Świecko (przejście graniczne z Niemcami) przebiegająca przez północną część gminy i omijająca od strony południowej wieś Myszęcin. Odległość między wsiami Szczaniec i Myszęcin wynosi – 3 km. Ponadto ważną rolę w tej obsłudze odgrywa droga wojewódzka nr 303 Świebodzin – Smardzewo – Babimost – Wolsztyn, zapewniająca dojazd do lotniska Babimost oraz do drogi krajowej nr 32 Sulechów – Poznań.

Układ dróg stwarza korzystne powiązanie komunikacyjne we wszystkich kierunkach, a przede wszystkim w kierunku wschodnim do Poznania  i Warszawy oraz zachodnim do drogowego przejścia granicznego z Niemcami   w Świecku.

Z gospodarczego punktu widzenia  położenie gminy jest korzystne,  a istniejąca sieć dróg powiązana z drogami o znaczeniu krajowym i regionalnym jest elementem sprzyjającym w obsłudze transportowej.