RADNI RADY GMINY SZCZANIEC KADENCJI 2024-2029

Lp. Imię i Nazwisko Miejscowość
1 Piotr Ambroży Szczaniec
2 Oskar Dmytryszyn Wolimirzyce
3 Emilia Filipowicz Szczaniec
4 Marek Jędrasiak Szczaniec
5 Maciej Kłosiak Dąbrówka Mała
 6 Agnieszka Marciniak

Przewodnicząca Rady Gminy 

Ojerzyce
7 Roman Napieraj Opalewo
8 Henryk Napierała Smardzewo
9 Kamil Proch Myszęcin
10 Piotr Sadowski Szczaniec
11 Daria Skrzypczak  Smardzewo
12 Joanna Skrzypczak Myszęcin
13 Paweł Srokowski Wilenko
14 Józef Wencel

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Szczaniec
15 Regina Wojtek Koźminek