Urząd Gminy Szczaniec

ul. Herbowa 30

66-225 Szczaniec

tel. 683410700

ug@szczaniec.pl

Lista adresów skrytek ePUAP dla skrzynki Urzędu Gminy Szczaniec:

  1. /93k0frn8vg/SkrytkaESP
  2. /93k0frn8vg/skrytka

 Skrzynka  e-Doręczeń (do doręczeń elektronicznych): AE:PL-36574-76289-FEDAR-18

W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje w poniedziałki w godz. 14:00-16:00.

Sekretarz i Skarbnik przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.