Wójt Gminy Szczaniec

Krzysztof Neryng

tel. 571 441 508