Wójt Gminy Szczaniec

Maciej Sieńkowski

tel. 68 34 10 385

Sekretarz Gminy Szczaniec

Czesław Słodnik

tel. 571 441 509

Skarbnik Gminy Szczaniec

tel. 68 34 10 708