Rachunek bieżący: 88 8367 0000 0062 3283 2006 0101

Rachunek na który należy wpłacać wadium: 82 8367 0000 0062 3283 2006 0112

Gmina Szczaniec

ul. Herbowa 30

66-225 Szczaniec

NIP Gminy Szczaniec: 927-14-23-817

REGON : 970770511