Urząd Gminy Szczaniec dane
Wójt Gminy Krzysztof Neryng

Tel. 68 34 10 385

Tel. kom. 571 441 508

e-mail: ug@szczaniec.pl

Sekretarz Gminy Czesław Słodnik   

Tel. kom. 571 441 509

e-mail: ug@szczaniec.pl

Skarbnik Gminy Elżbieta Baranowska
Tel. 68 34 107 08

e-mail: e.baranowska@szczaniec.pl

Referat Organizacyjny Stanowisko ds. kadr, spraw obywatelskich i oświaty

Dowody osobiste i ewidencja ludności

Anna Węgrowska 

(zastępstwo za  Małgorzata Bartkowiak)

Tel.  68 34 107 00

e-mail: a.wegrowska@szczaniec.pl


Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych

Justyna Górka

Tel. 68 34 101 92

e-mail: radagminy@szczaniec.pl


Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych

Natalia Kubiak

Tel. 68 34 107 00
e-mail: ug@szczaniec.pl

Referat Finansowy Stanowisko ds. księgowości gm. jednostek i rozliczeń VAT

Małgorzata Chrabańska

Tel. 68 34 107 02

e-mail: m.chrabanska@szczaniec.pl


Stanowisko ds. księgowości gm. jednostek i księgowości budżetowej

Izabela Blicharz

Tel. 68 34 107 02

e-mail: i.blicharz@szczaniec.pl


Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Tel. 68 34 107 01

Magdalena Sokołowska

e-mail: m.sokolowska@szczaniec.pl

Natalia Chmielowiec 

e-mail: n.chmielowiec@szczaniec.pl


Stanowisko ds. płac pracowników i pracowników gminnych jednostek

Marlena Derda
Tel. 68 34 107 07

e-mail: m.derda@szczaniec.pl


Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Justyna Kuryś

Tel. 68 34 101 91

e-mail: j.kurys@szczaniec.pl

Referat Komunalny Kierownik Referatu

Roman Koral

Tel. 68 34 101 92

Tel. 500 110 021


Stanowisko ds. naliczeń wodno-kanalizacyjnych

Justyna Górka

Tel. 68 34 101 92

e-mail: j.gorka@szczaniec.pl


Stanowisko ds. odpadów i cmentarzy

Justyna Galimowska

Tel. 68 34 101 92

e-mail: j.galimowska@szczaniec.pl

Referat Budownictwa, Środowiska,

Gruntów, Rozwoju i Promocji

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i geodezji

………………………………………………………………..

Tel. 68 34 107 03

e-mail: @szczaniec.pl


Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i budownictwa

Gabriela Bułajewska
Tel. 68 34 107 05

e-mail: g.bulajewska@szczaniec.pl


Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, dróg gminnych, zarządzania energią

Józef Chłopowiec

Tel. 68 34 107 03

e-mail: j.chlopowiec@szczaniec.pl

 Informatyk Łukasz Hańdziuk

e-mail: informatyk@szczaniec.pl

Jednostki Organizacyjne dane
Centrum Usług Społecznych Dyrektor Marta Obst

tel. 515 437 917


Renata Łujkowska – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych

Katarzyna Wieczór – pracownik socjalny

Aleksandra Lisowska – pracownik socjalny 

Tel. 68 34 10711 / 515 438 586

e-mail: cus@szczaniec.pl

strona internetowa: http://www.opsszcz.samorzad.pl/index.php

 Centrum Kultury i Biblioteki  Dyrektor Marta Napierała

Tel. 51 66 499 86

e-mail: dyrektor.ckib.szczaniec@gmail.com


Kierownik Dominika Bilon Bohdan
Tel. 51 66 641 29

e-mail: kierownik.ckib.szczaniec@gmail.com

Gminne Przedszkole w Szczańcu Dyrektor Wioletta Klus

Tel. 68 34 104 22

e-mail: gminne_przedszkole_szczaniec@interia.pl

Szkoła Podstawowa

im. Emilii Sczanieckiej

w Szczańcu

p.o. Dyrektora Jacek Melnyk

Tel. 68 34 102 18

e-mail: szczaniec.szkola@wp.pl

Szkoła Podstawowa

im. św. Jana Pawła II
w Smardzewie

Dyrektor Danuta Helińska

Tel. 68 38 116 78

e-mail:psp.smardzewo@wp.pl