Wczoraj, w sali wielofunkcyjnej CKiB w Szczańcu, odbyła się konferencja dyrektorów szkół i placówek oświatowych z naszego województwa, zorganizowana przez Lubuskie Kuratorium Oświaty w Międzyrzeczu.

Przy tej okazji podpisana została umowa między Gminą Szczaniec, a firmą RENAGO Grzegorz Szkubiel, na wykonanie zadania głębokiej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Szczańcu

Zakres tej inwestycji o łącznej wartości ok. 2 800 000 zł, obejmuje prace wyszczególnione w umowie z wykonawcą.

Gmina Szczaniec pozyskała na ten cel dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 2 349 483,73 zł.