Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Wsparcie uzyskane
w ramach projektu „Zmiana szansą na sukces” nie powiela działań, które osoby otrzymują
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

  • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów UP,
  • Warsztaty kompetencji społecznych,
  • Warsztaty kompetencji zawodowych,
  • Szkolenie zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy wraz z treningiem pracy,
  • Staże zawodowe dla 100% UP.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne pod nr tel. +48 883-289-000 (osoba do kontaktu Kinga Rzeszut).

PLAKAT