Sołtys i Rada Sołecka wsi Koźminek zapraszają mieszkańców na salę wiejską 

w środę 29.03.2023 r.  o godz. 18:00  na zebranie,

na którym zostanie omówione sprawozdanie z działalności za 2022 r.

oraz sprawy bieżące wsi.