W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów posiadających właścicieli, Wójt Gminy Szczaniec

WZYWA

wszystkich właścicieli psów do trzymania ich na terenie posesji.

Niedotrzymanie w/w nakazu będzie skutkowało nałożeniem na właściciela lub opiekuna zwierzęcia kary pieniężnej (art. 77 Kodeksu wykroczeń) lub obciążeniem kosztami wyłapania i opieki nad zwierzęciem w schronisku.