Lubuski Urząd Wojewódzki informuje, że jest możliwość zapisania się na studia podyplomowe prowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zaproszenie dotyczy poniżej wyszczególnionych kierunków:
1. „Administracja w systemie bezpieczeństwa”.
2. „Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń”.

Oba kierunki studiów rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 i będą trwać dwa semestry. Inauguracja zajęć odbędzie się 9 marca 2024 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) w wymiarze 8 godzin lekcyjnych zajęć w każdym dniu.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik studiów dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT (tel.: 791 458 359, e-mail:
ochrona.ludnosci@wat.edu.pl ). Program studiów i warunki rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:
https://wlo.wat.edu.pl/ w zakładce studia podyplomowe