Wójt Gminy Szczaniec informuje, że plakaty i banery wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. mogą być wywieszane tylko i wyłącznie na ogrodzeniach obiektów gminnych takich jak przepompownie i hydrofornie oraz na ogrodzeniu stadionu sportowego w Szczańcu.
Niedopuszczalne jest umieszczanie materiałów wyborczych na siedzibie urzędu, szkołach i przedszkolu oraz w gablotach sołeckich na terenie gminy Szczaniec (gabloty są oszklone i zamykane na klucz).
Wszelkie plakaty i banery wyborcze umieszczone w miejscach niedozwolonych zostaną usunięte.