Wójt  Gminy Szczaniec

informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż stanowiących własność Gminy Szczaniec, położonych w Wilenku przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się 12 maja 2023 r. od godz. 900

w siedzibie Urzędu Gminy Szczaniec przy ul. Herbowej 30

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Herbowej 30 – pokój nr 24 lub pod nr. tel. 68 34 10 703.