INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW UZUPEŁNIAJACYCH ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2024-2027
31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020‑2023.
W Urzędzie Gminy Szczaniec rozpoczyna się nabór kandydatów na ławników. Pismem z dnia 19 maja 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania wyboru ławników (zgodnie z art. 161 ustawy o ustroju sądów powszechnych; Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.).
Prezes Sądu Okręgowego wskazał liczbę wybieranych ławników:
do Sądu Rejonowego w Świebodzinie
– IV Wydział Pracy – 1 ławnik,
Dodatkowych informacji w sprawie naboru oraz wyborów ławników udziela Sekretarz Gminy Szczaniec tel. 571-441-509.
Więcej szczegółów na temat wyborów, wzory karty zgłoszenia i wymaganych oświadczeń zamieszczono na BIP