O G Ł O S Z E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 12 czerwca 2024r. o godz. 8:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

 

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przedstawienie projektów uchwał
  3. Sprawy różne
  4. Zakończenie posiedzenia                                     

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Agnieszka Marciniak