W miniony czwartek odbyło się ostatnie posiedzenie sesji Rady Gminy Szczaniec przed wakacjami.

W sesji absolutoryjnej wzięła udział większość Radnych oraz zaproszeni goście.

W głosowaniu w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy wszyscy Radni byli jednogłośni i głosowali “ZA”.

Również jednogłośne udzielono absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2022.

Wójt, Sekretarz oraz Skarbnik otrzymali również upominki z rąk Przewodniczącego Rady Gminy.