Centrum Usług Społecznych w Szczańcu posiada wolne miejsca w Klubu Malucha w Szczańcu dla dzieci do lat 3.

CUS Przyjmie każde dziecko bez względu na miejsce zamieszkania. Rodzice z Kupienina, Brójec, Lubinicka, Jezior, Świebodzina… możecie zapisać swoje dziecko w wieku do lat 3 do Klubu Malucha w Szczańcu!

Wnioski wraz z oświadczeniami będą przyjmowane w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Szczańcu ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec w godzinach pracy jednostki. 

W razie pytań prosimy o kontakt: telefon 068 34 107 10 e-mail: cus@szczaniec.pl