Trwają prace związane z montażem windy przy Ośrodku Zdrowia w Szczańcu oraz przebudową ciągu komunikacyjnego, pomieszczenia socjalnego i łazienek dla pacjentów oraz personelu Ośrodka. Zaplanowany remont dedykujemy przede wszystkim dla Seniorów gminy Szczaniec oraz dla osób niepełnosprawnych. Jednym słowem, łamiemy bariery architektoniczne również w obiektach zlokalizowanych na piętrach budynków. Przewidujemy zakończenie prac budowlanych do końca roku.