Wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres wniosku obejmuje wykonanie drogi z płyt betonowych, która będzie dojściem i dojazdem do wiejskiej świetlicy w Wilenku, dalej droga stanie się znacznym skrótem o twardej nawierzchni do cmentarza i kaplicy.

Teraz czekamy na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Lubuskiego i podpisanie umowy na finansowanie.