Dnia 3 kwietnia, Wójt Gminy Szczaniec Krzysztof Neryng, spotkał się z panem Bartoszem Bursztynem – Prezesem Stowarzyszenia Klubu Sportowego “Victoria” Szczaniec.

Tematem spotkania były sprawy związane z bieżącą działalnością klubu piłkarskiego, zarządzaniem i utrzymaniem aktualnej infrastruktury sportowej, potrzebami bieżącymi oraz planami na przyszłość związanymi z poważnym rozwojem bazy sportowo-rekreacyjnej w Szczańcu, o czym poinformujemy mieszkańców  w kolejnych miesiącach.

Dobrze rozwijająca się współpraca z Gminą znalazła uznanie w oczach działaczy Klubu i zaowocowała przyznaniem jej statusu “uzupełniającego zawodnika”! 

Okolicznościową koszulkę z numerem “12” z rąk pana Prezesa przyjął w imieniu pracowników Urzędu Wójt Gminy Szczaniec, a Victoria gra odtąd “w dwunastkę”!

Piłkarzom oraz sympatykom Klubu życzymy dalszych sukcesów oraz awansu do IV ligi!

  • Zdjęcie Wójta z prezesem Victoria Szczaniec