Dzisiaj, tj. 19.04.2024 został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w Myszęcinie. Wartość inwestycji przekracza kwotę 3 mln. Staramy się o dofinansowanie do 80% wartości inwestycji. Zakres robót obejmuje główną drogę biegnącą przez Myszęcin w części zabudowanej od bloków aż do stacji benzynowej. Planujemy położenie nowego dywanika asfaltowego, wykonanie wjazdów na posesję, zatoki autobusowej oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg. W ramach robót został ujęty również odcinek wokół małego stawu. Roboty mają być wykonane do końca tego roku.