Gmina Szczaniec po raz kolejny przystąpiła do realizowania zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczaniec” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu pn. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

W miesiącu czerwcu br. przeprowadzone zostały prace polegające na odbiorze, demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wnioski.

Prace te wykonane zostały przez firmę HUBER Hubert Wieczorek ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego.

W bieżącym roku unieszkodliwionych zostało łącznie 17,04 Mg ( 1136 m2 ) odpadów zawierających azbest.

Dziękujemy mieszkańcom, którzy skorzystali w tym roku z dotacji, za mobilizację w usunięciu azbestu ze swoich nieruchomości. Dzięki temu w istotny sposób przyczynili się do ochrony środowiska, w którym wszyscy egzystujemy.

 

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

Azbest  to minerał, który ze względu na swoje właściwości stosowany był w wielu dziedzinach życia. Po kilkudziesięciu latach powszechnego stosowania odkryto, że wyroby są niebezpieczne dla zdrowia i życia . Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku zakazano w Polsce produkcji azbestu i jego pochodnych.

          Szkodliwość azbestu ujawnia się wtedy gdy oddychamy powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, co powoduje, że przedostają się do płuc , skąd  nie da się ich usunąć. Zalegające w płucach włókna azbestowe mogą powodować poważne choroby jak: azbestoza ( pylica azbestowa ), rak płac, oskrzeli i krtani. Szkodliwe działania azbestu nie jest zauważalne od razu, lecz dopiero po 20- 30 latach od momentu narażenia na wdychanie włókien.

            Reasumując, azbest staje się niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka dopiero  w momencie przedostawania się włókien do atmosfery. Dzieje się to dopiero na skutek korozji płyt azbestowo-cementowych, czyszczenia powierzchni eternitowych przy użyciu myjki ciśnieniowej lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas rozbiórki i demontażu obiektów zawierających azbest. Kruszenie, łamanie, cięcie i rozbijanie płyt eternitowych, może powodować uwalnianie się włókien azbestu do atmosfery. Dlatego też utylizacją szkodliwego eternitu powinni zajmować się jedynie wykwalifikowani fachowcy wyposażeni w odpowiedni sprzęt: odkurzacze przemysłowe w filtrami Hepa, odciągi pyłów, przesłony foliowe do odseparowania miejsca pracy od otoczenia, kombinezony czy maski chroniące drogi oddechowe.
            Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej oraz Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu do końca 2032 roku mają zostać usunięte w Polsce wszystkie  konstrukcje dachowe zawierające azbest. Celem tej akcji jest minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych obecnością włókien azbestowych oraz troska o nasze środowisko.