W dniu 31 stycznia złożyliśmy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kolejnej inwestycji drogowej w naszej gminie.

Tym razem chcemy wyremontować gminną drogę w Myszęcinie, będącą jednocześnie główną ulicą w tej miejscowości. Byłby to kolejny etap remontu i przebudowy tej ważnej dla mieszkańców Myszęcina arterii komunikacyjnej po wybudowaniu ponad 2 lata temu chodnika na całej długości tej ulicy.

Z uwagi na ciężar gatunkowy składanego wniosku, czyli zakres i wartość przewidzianych prac do wykonania, wniosek złożył osobiście Wójt Gminy Szczaniec Krzysztof Neryng, odbywając przy okazji krótkie, robocze spotkanie z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem.