Szkolenie kierowane jest do pełnoletnich mieszkańców województwa lubuskiego ubiegających się o zdobycie bądź poszerzenie kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt  w gospodarstwie na użytek własny. Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju dotyczącego tych gatunków, których ubój na użytek własny jest dopuszczony.

Szkolenie odbędzie się w Lubuskiej Izbie Rolniczej w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15A o godz. 10.00, 28 lutego 2024 r. 

Udział w szkoleniu tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym  – osoba do kontaktu: Aneta Jędrzejko pod nr telefonu – 68 324 62 62; 512 111 428

– ilość miejsc ograniczona! Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 150,00 zł (w tym opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia).

Więcej informacji na stronie >>> https://lir.agro.pl/