Szkolenie organizowane jest we współpracy z Samorządem Województwa Lubuskiego.

Gościem specjalnym spotkania będzie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Zbigniew Kołodziej.

Wśród prelegentów wystąpi p. Jolanta Starzewska – przedstawicielka Lubuskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, a także p. Anna Budna, Kierownik Wydziału Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W trakcie szkolenia planowane są warsztaty z wypełniania ofert kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach prowadzonych przez samorząd województwa naborów do projektów społecznych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA