Kolejny etap w utworzeniu strefy inwestycyjnej w Myszęcinie. Dzisiaj na sesji rady gminy Pan Krzysztof Neryng Wójt Gminy Szczaniec wraz z Panem Dariuszem Kłapińskim podpisali umowę na realizację inwestycji drogowej do tworzonej strefy inwestycyjnej w Myszęcinie. Inwestor w strefie przejmuje na siebie całość obowiązków związanych z wykonaniem dojazdu do strefy od drogi Nr 92 aż do terenu inwestycyjnego. Gmina przekazuje inwestorowi  prawo dysponowania gruntem ze względu na własność działek drogowych.

Podczas wystąpień stron podpisujących umowę została przybliżona historia powstawania strefy, w szczególności zaś przeciwności, które trzeba było pokonać aby do realizacji tego przedsięwzięcia mogło dojąć.