Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które odbędzie się 7 marca 2024 r. w Zielonej Górze.

O spotkaniu

Podczas spotkania:

 • omówimy możliwości wsparcia zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych na termomodernizację, remont budynków, zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w tym m.in.:
 • premię termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego (Program TERMO);
 • premię remontowa (Program TERMO);
 • grant OZE (Program TERMO);
 • wsparcie na termomodernizację i OZE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
 • wsparcie na termomodernizację i OZE w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
 • przedstawimy warunki przyznania wsparcia;
 • wskażemy dokumenty, strony internetowe oraz podmioty, które oferują unijne dofinansowanie oraz krajowe środki.

Dla kogo

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców/beneficjantów z województwa lubuskiego, a zwłaszcza z południa regionu, czyli subregionu zielonogórskiego, w tym:

 • właścicieli i zarządców budynków,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Kiedy i gdzie

 • czwartek, 7 marca 2024 r. od 11:00 do 13:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1 (sala konferencyjna nr 0.35), 65-043 Zielona Góra.

 

Jak się zgłosić

 • Chcesz wziąć udział w spotkaniu w Zielonej Górze? Wypełnij formularz „Weź udział” na stronie internetowej. Na zgłoszenia czekamy do 6 marca 2024 r.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, bo nasza sala pomieści 40 osób.
 • W przypadku większej liczby zgłoszeń, wszystkie zgłoszone osoby poinformujemy mejlowo o zmianie miejsca spotkania.

Ważne!

 • Sala szkoleniowa jest dostępna (w tym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami):
 • znajduje się w budynku w centrum miasta, w lokalizacji która posiada dogodne połączenia komunikacyjne środkami transportu publicznego;
 • wejście do budynku jest łatwo dostępne od strony ulicy;
 • przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózków;
 • w budynku jest winda,
 • w budynku są toalety dla klientów/klientek, w tym dostępne dla osób z niepełnosprawnościami),
 • możemy zapewnić usprawnienia ułatwiające komunikację z osobami niesłyszącymi/niedosłyszącymi poprzez wykorzystanie z pętli indukcyjnej albo usługę tłumaczenia na polski język migowy (proszę wpisać tę potrzebę w formularzu zgłoszeniowym).
 • Podczas spotkania zapewniamy zimne napoje (woda gazowana i niegazowana) oraz ciepłe napoje (kawa, herbata). Nie zapewniamy wyżywienia.
 • Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, zadzwoń: 68 4565 535; -499.

Zapraszamy!

Organizacja

 • Zespół Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w spotkaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w zakresie uwidocznienia wizerunku, które będzie służyło jedynie celom dokumentacyjnym lub sprawozdawczym, do udokumentowania przeprowadzenia spotkania.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w spotkaniu, w tym w zakresie uwidocznienia wizerunku, które będzie służyło jedynie celom dokumentacyjnym lub sprawozdawczym, do udokumentowania przeprowadzenia spotkania.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/