W miniony weekend dotarły do nas fantastyczne wieści. Centrum Kultury i Biblioteki otrzymało dofinansowanie na przebudowę Filii Biblioteki w Smardzewie na kwotę 1 256 500,00zł.
Jest to ogromny sukces. Filia Biblioteki już niedługo będzie cieszyć mieszkańców Smardzewa i okolicznych wiosek nową odsłoną.
A mogło być tak pięknie już rok temu, kiedy była pierwsza szansa na pozyskanie dotacji na taką inwestycję.
Niestety nie było nam dane złożyć wniosku, gdyż mieszkańcy Smardzewa nie wyrazili zgody na przekazanie przez Gminę w darowiźnie budynku sali wiejskiej na mienie Centrum Kultury i Biblioteki.
Było minęło… Cieszymy się teraz z pozyskania tak ogromnej kwoty na remont i nie możemy doczekać się otwarcia Filii Biblioteki w nowym wydaniu.

Artykuł: Infrastruktura bibliotek 2021–2025