Wielka inwestycja w kulturę zawitała do Smardzewa! Na uruchomienie nowoczesnej biblioteki w Smardzewie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczył ponad 1,2 mln zł, z wkładem własnym inwestycja ma się zamknąć w kwocie ponad 1,6 mln zł. Planujemy przede wszystkim uruchomienie biblioteki z wydzielonymi strefami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym dla seniorów. Pomieszczenia mają być przystosowane do konkretnego odbiorcy, w pełni wyposażone w sprzęt biblioteczny, multimedialny i wypoczynkowy. Planuje się również zagospodarowanie terenu na zewnątrz ze strefami wypoczynku dla dorosłych i dzieci. Budynek, też otrzyma nowoczesną, bezobsługową i bezemisyjną kotłownię zasilaną z OZE.

Oczywiście, jak wcześniej informowaliśmy zapewniamy nienaruszalność pomieszczeń sali głównej – świetlicy wiejskiej z kuchnią, no może z małą kosmetyką w tych pomieszczeniach (malowanie i nowe, energooszczędne oświetlenie).

Czasu mało, przyznane środki trzeba wydać do końca grudnia br.  Bierzemy się do roboty!