Przypominamy, że każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości mieszkalnej albo gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny, jest obowiązany umieścić skrzynkę pocztową w łatwo dostępnym miejscu. Tą kwestię reguluje Ustawa prawo pocztowe (poz. 1529).
Dodatkowo informujemy, że kwartalnik gminny “Głos Szczańca”, który jest dla mieszkańców ważnym źródłem informacji o gminie, kolportowany jest wyłącznie do skrzynek pocztowych. Nie wrzucamy go na podwórka, nie “wtykamy” go w płoty…

Prosimy o zamontowanie skrzynek pocztowych, gdyż nowy numer “Głosu Szczańca” ukaże się niebawem.