O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 22 listopada 2023r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2024
  3. Opracowanie planów pracy Komisji Stałych na rok 2024
  4. Raport o stanie oświaty
  5. Przedstawienie projektów uchwał
  6. Sprawy różne
  7. Zakończenie posiedzenia 

        

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski