W tym roku nietypowo, gdyż dopiero 4 września, w szkołach rozpoczął się nowy rok szkolny.

W uroczystości, w szkole w Szczańcu brał udział Pan Wójt Krzysztof Neryng. Obecność Wójta na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Szczańcu, była okazją do  wręczenia nominacji  panu Jackowi Melnykowi, który ostatnio pełnił obowiązki dyrektora szkoły. Akt  powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu obejmuje okres 5 najbliższych lat szkolnych.

Początek roku szkolnego w sposób oczywisty kojarzy się z datą napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w dniu 1 września 1939 roku. Tradycyjnie już, rozpoczynając nowy rok szkolny, nawiązujemy do daty wybuchu II wojny światowej.

Z tego powodu, celem budowania wśród uczniów postaw patriotycznych i poczucia przynależności państwowej, Wójt przekazał uczniom szczanieckiej szkoły opiekę nad masztem z flagą państwową, które Gmina Szczaniec otrzymała za pomyślny udział w rządowym projekcie “Pod biało-czerwoną” realizowanym przez Rząd RP w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Maszt w ub. roku został zlokalizowany przy Pomniku Poległych Polaków w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. W trakcie uroczystego apelu, przy dźwiękach hymnu państwowego, uczniowski poczet flagowy wciągnął  biało-czerwoną flagę na maszt.

Tradycyjnie również, na zakończenie uroczystego apelu, Wójt wraz przedstawicielami Rady Rodziców oraz Młodzieżowej Rady Gminy złożyli kwiaty oraz znicze pod Pomnikiem Poległych i Zamordowanych Rodaków.