Dyrektor Gminnego Przedszkola w Szczańcu ogłosił nabór na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja trwa od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
Wniosek oraz dodatkowe informacje można pobrać z poniżej zamieszczonych linków.

W postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola w Szczańcu biorą udział:
– dzieci urodzone w latach 2017– 2020,
– dzieci z rocznika 2016 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.