SZANOWNI PAŃSTWO!

Mieszkańcy Gminy Szczaniec!

Realizując postanowienia ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiam Państwu Raport  o stanie Gminy Szczaniec za rok 2022. Dokument ten został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy i obejmuje podsumowanie działalności Wójta, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy i innych przedsięwzięć podejmowanych w roku 2022.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem oraz do szerokiej dyskusji zarówno nad obecną sytuacją, jak i przyszłymi kierunkami rozwoju Gminy.  Aby sprawy, które są niezrozumiałe lub nie do końca jasne, były tematami do przewidzianej debaty na sesji Rady Gminy Szczaniec w dniu 29 czerwca 2023 r.

W debacie mogą brać udział zainteresowani mieszkańcy gminy, którzy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do 28 czerwca 2023 r. przedstawią  Przewodniczącemu  Rady Gminy Szczaniec pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Szczaniec.

Raport o stanie Gminy Szczaniec za rok 2022