W piątek, 15 grudnia 2023 w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie wyróżniono najlepsze gminy województwa lubuskiego. Laureatów wyłoniono w kilku kategoriach.
Wójt Gminy Szczaniec Krzysztof Neryng odebrał dyplom dla Gminy Szczaniec za zajęcie III miejsca w kategorii Lider Powiatu Świebodzińskiego.

Ranking Gmin Województwa Lubuskiego to wyjątkowa inicjatywa. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem dobrych praktyk i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Organizatorem rankingu Gmin Województwa Lubuskiego 2023 jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze, a partnerem merytorycznym jest Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, natomiast partnerem środowiskowym Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Miejsce w rankingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

Wyniki Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego 2023

Lider powiatu świebodzińskiego

  1. Zbąszynek
  2. Świebodzin
  3. Szczaniec