Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2023 r. realizuje, na terenie Powiatu Świebodzińskiego, zadanie publiczne polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz podejmowaniu działań z zakresu edukacji prawnej.

Prawnicy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przy ul. Piłsudskiego 18, 66-20 Świebodzin (budynek Starostwa Powiatowego) w następujących terminach i godzinach: od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 – 16:00 oraz w piątki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 12:00.

WIĘCEJ INFORMACJI    ORAZ       FACEBOOK