Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja “ROMANISZYN” sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu realizacji projektu aktywizacyjnego pn. „Kierunek aktywność” nr RPLB.07.03.00-08-0030/22, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu zaktywizowanie społeczne i zawodowe osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego (wyłącznie obszary wiejskie). Więcej informacji w załączonych dokumentach.