Wójt Gminy Szczaniec ogłosił “Otwarty Konkurs Ofert” na zadanie publiczne w Gminie Szczaniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Więcej informacji na stronie BIP, na której znajdą Państwo ogłoszenie o konkursie oraz nowe wnioski.