Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.

Treść ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie BIP Gminy Szczaniec.