W sobotę odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości w Szczańcu. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. za Ojczyznę, a następnie przemarszem z kościoła pod pomnik. Uczestnicy pochodu trzymali w rękach 50-metrową flagę oraz pochodnie i znicze. Przy dźwiękach hymnu została wciągnięta flaga narodowa na maszt. Po przemowach Dyrektor CKiB, Wójta oraz Księdza Proboszcza pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i znicze przez przedstawicieli Urzędu oraz jednostek organizacyjnych.