Po dwóch latach naszych starań i usilnych zabiegów, zaparkował pod Urzędem Gminy w Szczańcu pierwszy nowy tej klasy, o tak dużych możliwościach gaśniczych – średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
Pojazd na podwoziu Volvo, z silnikiem o mocy 285 KM oraz napędem 4×4 i zbiornikiem na wodę o pojemności 4150 litrów, wyposażony w działko wodno-pianowe, dozownik środka pianotwórczego, linię szybkiego natarcia oraz system zraszaczy w podwoziu samochodu – znacznie zwiększa możliwości gaszenia różnych pożarów.
Po załatwieniu wszystkich formalności oraz procedur związanych z wprowadzeniem pojazdu do systemu ochrony przeciwpożarowej, pojazd rozpocznie swoją służbę w jednostce OSP Szczaniec. 
Gmina Szczaniec zakupiła pojazd za kwotę 960 tys. zł, przy udziale środków własnych na poziomie jedynie 15 %, co rzadko się zdarza przy zakupie samochodów strażackich przez samorządy. Zazwyczaj gminy ponoszą około 50 % kosztów zakupu takich pojazdów. 
W naszym przypadku udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie ponad 800 tys. zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.