Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego  rozpoczynają nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. “NOWEFIO – lubuskie lokalnie”.

  • nabór wniosków 06.03.2023 r. do 27.03.2023 do godziny 23:59
  • wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nowefio.lubuskie@gmail.com

Środki przeznaczone na konkurs w 2023 r. :

540 000,00 zł

Maksymalna wartość mikrodotacji :

Młode organizacje pozarządowe do 6 000,00 zł

Grupy nieformalne z Patronem bądź występujące samodzielnie do 6 000,00 zł

Kto może złożyć wniosek na Mikrodotację:

  • Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.
  • Grupa nieformalna to nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa lubuskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem). Organizacja pozarządowa (tzw. Patron) – to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art.
  • 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.

Młode organizacje pozarządowe oraz Patroni grup nieformalnych chcący uzyskać mikrodotacje muszą być zarejestrowani na terenie województwa lubuskiego.

Więcej informacji w OGŁOSZENIU

PLAKAT