Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Świebodzińskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2024 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Świebodziński.

Prawnicy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przy ul. Piłsudskiego 18, 66-20 Świebodzin (budynek Starostwa Powiatowego) w następujących terminach i godzinach: 

  •  od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 – 16:00. 
  • w piątki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 12:00. 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Świebodzinie (telefonicznie pod nr tel. 68 475 53 29).

Więcej informacji na stronie  Fundacja Inter Vivos