Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Szczańcu pozyskała środki finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

Łącznie otrzymaliśmy 15 000 zł w tym:

Wkład własny: Organ prowadzący Gmina Szczaniec: 3 000 zł

Lubuski Urząd Wojewódzki: 12 000 zł

Przeznaczenie środków

Zakup książek: 9 250 zł

Zakup elementów wyposażenia do biblioteki:

– komputer 4 000 zł

– drukarka 1 300 zł

-realizacja działań promujących czytelnictwo:

– 450 zł