Wójt Gminy Szczaniec ogłasza konkurs na stanowisko

PODINSPEKTORA/INSPEKTORA ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

LINK DO OGŁOSZENIA