Wójt Gminy Szczaniec ogłasza konkurs na stanowisko

INSPEKTORA ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

LINK DO OGŁOSZENIA