Wójt Gminy Szczaniec ogłasza konkurs na stanowisko

Podinspektora/Inspektora ds. Kadr, Spraw Obywatelskich i Oświaty

LINK DO OGŁOSZENIA