Wójt Gminy Szczaniec ogłasza konkurs na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, zarządzania energią, spraw budowlanych

LINK DO OGŁOSZENIA