W dniu wczorajszym odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec. 

W skład Rady weszli:

– Iga Smolińska, Alan Okowiński i Filip Pałgan  ze Szkoły Podstawowej w Smardzewie,

– Michalina Filipowicz, Emilia Lubik oraz Klaudia Mielęgowska ze Szkoły Podstawowej w Szczańcu. 

Zgodnie ze statutem MRG, sesję zwołał i rozpoczął Wójt Gminy Szczaniec Krzysztof Neryng, natomiast obrady prowadził i nad prawidłowym przebiegiem wyboru przewodniczących MRG czuwał Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec, pan Daniel Sokołowski. 

W wyniku przeprowadzonego wśród radnych głosowania, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec, na 2-letnią kadencję, została wybrana Michalina Filipowicz, natomiast Wiceprzewodniczącą została Iga Smolińska.

Młodym radnym życzymy dobrego kontaktu ze swoimi wyborcami, wielu nowych, ciekawych inicjatyw w środowisku szkolnym, a także sukcesów oraz dobrej współpracy z Wójtem oraz dorosłą Radą Gminy Szczaniec.